Za člane FD/FZS je cena 18 eur, za ostale 21 eur.

Informacije dobite pri Martinu Velikanje 031 398 413!

SLOVENIKA 2020