Ukrepi za obvladovanje pandemije virusa COVID-19 v deželi so vse bolj obsežni. Tako nas je na omejitve javnih prireditev obvestil tudi kulturni zavod Delavski dom Trbovlje, ki to razstavo gosti vse od njenega začetka. Stekli so pogovori z delegatom FZS na razstavi in komisarjem razstave. Pripravljalni odbor razstave FIRAMLA 2020 se je po vseh opravljenih razgovorih odločil, da odpove postavitev razstave v napovedanem terminu v mesecu aprilu 2020.

Skupaj z DDT in ob upoštevanju ostalih filatelističnih razstav na koledarju FZS, v preostalem delu leta 2020, smo dogovorili nov termin za izvedbo razstave.

FIRAMLA 2020 bo postavljena na ogled od srede, 23. septembra, do sobote, 26. septembra 2020.

Pravilnik razstave
Prijavnica