Filatelistično društvo Ljubljana odpoveduje mednarodno srečanje v Ljubljani, planirano za 9. maja letos. Datuma naslednjih srečanj sta 10.10. in 12.12. letos.