Obveščamo vas, da sta Občina Črna na Koroškem in Koroško filatelistično društvo že osmič zapored, v počastitev osemindvajsete prireditve Gradovi kralja Matjaža, pripravili priložnostni filatelistični sklop, ki ga sestavljata priložnostni dotisk na dopisnico (KFD 210/2019) in priložnostni poštni žig, ki bo v soboto, 25. 1. 2020, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2393 Črna na Koroškem. Sklop, ki ga zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Peter Močnik KFD) v prostorih Avle Občine Črna na Koroškem, je oblikoval arh. Borut Bončina, izhodiščno fotografijo je tradicionalno prispeval Boris Keber.

Vljudno vabljeni na tradicionalno prireditev na Kroškem!

28. Gradovih Kralja Matjaža v Črni na Koroškem
28. Gradovih Kralja Matjaža v Črni na Koroškem