Koroško filatelistično društvo (KFD, www. kfd.si) je v počastitev slovenskega državnega praznika – dneva Rudolfa Maistra, pripravilo priložnostni poštni žig, ki bo, poleg rednih poštnih žigov, v uporabi v soboto, 23. novembra 2019, na pošti 2390 Ravne na Koroškem. Poleg tega je KFD v sodelovanju z Koroškim domoljubnim društvom Franjo Malgaj (https://www.facebook.com/ KoroskoDomoljubnoDrustvo FranjoMalgaj/) pripravilo še dotisk na dopisnico. Sklop, ki ga v prostorih pošte 2390 Ravne na Koroškem zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Jože Keber, KFD), je oblikoval arh. Borut Bončina.

Vljudno povabljeni!
Koroško filatelistično društvo.

ZA MEDIJE

Dnevi Rudolfa Maistra