Letos je potekal že 20. jubilejni spominski pohod – Večen bo na vas spomin. Na dotisku in priložnostnemu žigu je le del značke, ki so jo nosili slovenski vojaki v 1. svetovni vojni, Soške armade »Isonzo armee«. Prikazuje vojake, ki s puškami in kamenjem branijo slovensko ozemlje. Značko so nosili vojaki 5. avstro-ogrske armade, ki je na soškem bojišču pod poveljstvom Svetozarja Boroevića von Bojna branila bojno črto južno od Krna.

20. jubilejni pohod spominov na Krn