Ob podelitvi priznanja FEPA (Evropska filatelistična zveza) FD Ljubljana kot najboljšemu filatelističnemu društvu v Evropi za leto 2018 smo v društvu izdali priložnostno kuverto in priložnostni žig.

Cena kuverte je 3 eure, k čemer je potrebno prišteti še en evro poštnine. Naročila sprejema Boštjan Petauer, bostjan.petauer@siol.net, kjer lahko dobite tudi ostale morebitne informacije.

Priložnostna kuverta in priložnostni žig FD Ljubljana