Društvo bilečanci Slovenija je bilo ustanovljeno 14. februarja 2014 in je prostovoljno, nepridobitno, nepolitično združenje pitomcev Šole rezervnih oficirjev pehote Bileča ter njih simpatizerjev.
Šola rezervnih oficirjev pehote – Škola rezervnih oficira pešadije je pričela z delom 1. oktobra 1956 na podlagi Ukaza državnega sekretarja za narodno obrambo z dne 18. junija 1956. Ta dan je določen kot Dan ŠROP.
Šola rezervnih častnikov pehote je bila proglašena za najboljšo šolo Kopenske Vojske, najboljšo šolo Armade ter s strani predstavnikov drugih armad za najboljšo šolo pehote v svetovnem merilu.

VEČ KLIKNI TUKAJ

Bilečanci Z D R A V O