V dneh pred razstavo SLOVENIJA 2019 je potekala FIP Jury akademija, ki smo jo organizacijsko pripravili v sklopu razstave Alpe Jadran v hotelu MD v Kamniku. Seminar so vodili Peter McCann iz ZDA, Charles Verge iz Kanade, ob sodelovanju Bernarda Bestona, predsednika FIP in Petra Suhadolca, predsednika FIP komisije za tematiko.
Namen seminarjev, ki jih svetovna organizacija prireja po kontinentih e poenotiti delo sodnikov in utrditi prakso, da je kakovostni feed-back ob koncu razstave najpomembnejši del sodniškega dela – posredovanje koristnih nasvetov razstavljavcu za nadaljni razvoj in izboljšanje eksponata.
Seminarja za sodnike se je udeležilo 13 FIP sodnikov iz Evrope, med njimi tudi naš sodnik za poštne celine Igor Pirc.

O seminarju poroča tudi spletna stran FEPA