Obveščamo vas, da sta Občina Ravne na Koroškem in Koroško filatelistično društvo, v počastitev otvoritve Večnamenske dvorane Kotlje, pripravili priložnostni filatelistični sklop (www.kfd.si), ki ga sestavljata ilustrirana dopisnica (KFD 197/2019) in priložnostni poštni žig, ki bo v petek, 12. aprila 2019, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2394 Kotlje.

Sklop, ki ga v prostorih pošte 2390 Ravne na Koroškem zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Jože Keber, KFD), je oblikoval arh. Borut Bončina.

Svečano odprtje dvorane bo v petek, 12. aprila 2019, ob 17. uri, na dan, ko obhaja Občina Ravne na Koroškem svoj praznik.

Dopisnico, ki je hkrati vabilo, lahko občani v petek, 12. 4. 2019, na pošti 2394 Kotlje, v delovnem času le-te, opremijo s priložnostnim poštnim žigom, ki bo na omenjeni pošti v uporabi v čast tega dogodka. Žig bo na pošti za opremljanje poštnih pošiljk na voljo še naslednjih deset delovnih dni.

Z odličnim spoštovanjem!
Koroško filatelistično društvo,
zanj Borut Bončina

VABILO

Otvoritve Večnamenske dvorane Kotlje