Predavanje bo v torek, 12. marca 2019, ob 17. uri v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor.

Izdaja znamk je posebna pravica države in kaže na njeno suverenost in neodvisnost. Poštne znamke so tako ob grbu, zastavi in himni značilnost samostojne države, česar se vsi ne zavedajo. Znamki, ki sta se pojavili na naših poštah 3. januarja 1919, v napisu Država SHS skrivata ime Slovenija, ki se tako prvič pojavi na poštnih znamkah. Po motivu sužnja, ki je raztrgal verigo kot simbol suženjstva, so vse znamke, ki so jih izdali v tistem času, dobile ime Verigarji. Znamke hkrati pokažejo, da smo imeli svojo državo že pred sto leti.

V razmerah po 1. svetovni vojni so te znamke tiskali v treh tiskarnah, v dveh tiskarskih tehnikah. V predavanju, ki ga je pripravil mag. Bojan Bračič, bo prikazanih nekaj osnovnih dejstev o njih in času, v katerem so nastale.

Veselimo se vaše prisotnosti!