Občina Črna na Koroškem in Koroško filatelistično društvo sta že sedmič zapored, v počastitev prireditve Gradovi kralja Matjaža, pripravili priložnostni filatelistični sklop, ki ga sestavljata priložnostni dotisk na dopisnico (KFD 190/2019) in priložnostni poštni žig, ki bo v soboto, 26. 1. 2019, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2393 Črna na Koroškem. Sklop, ki ga zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Jože Keber, KFD) v prostorih Avle Kulturnega doma Črna, je oblikoval arh. Borut Bončina, izhodiščno fotografijo je prispeval Boris Keber.

OBVESTILO ZA MEDIJE

OBVESTILO ZA MEDIJE

Gradovi kralja Matjaža 2019