VČLANI SE V FZS

Zakaj se vključiti v društvo?

Zbiralci poštnih znamk, starih pisem in dopisnic, razglednic, kolkov in drugega zbiralskega gradiva se združujemo v društva. V njih izmenjujemo tako predmete zbiranja kot tudi izkušnje in spoznanja ter na tak način hitreje ustvarjamo svojo zbirko. Društva imajo redna srečanja, nekajkrat na leto pa prirejajo tudi trgovska srečanja, na katerih je veliko ponujenega po nižjih cenah kot v filatelističnih trgovinah ali na dražbah.

Filatelistična zveza Slovenije, v katero so posamezna filatelistična društva vključena, pa nudi vsakemu članu letno štiri številke revije Nova filatelija, vsakoletni esej ene od znamk Pošte Slovenije, brezplačno udeležbo na izobraževalnih seminarjih kot tudi možnost razstavljanja na domačih in mednarodnih razstavah. Zveza ima v svojih prostorih na Čopovi ulici 11 v Ljubljani tudi bogato filatelistično knjižnico, s katalogi in strokovno literaturo, ki je na razpolago vsem članom.

Filatelistična zveza Slovenije je za svoje raziskovalno, publicistično in razstavno delovanje po sklepu Ministrstva za kulturo iz leta 2009 pridobila status posebnega pomena saj tudi filatelisti prispevamo k ohranjanju naše kulturne dediščine.

PRIDRUŽITE SE NAM. SMO DRUŽABNI, VEDOŽELJNI IN PRIPRAVLJENI NA SODELOVANJE.

VPISNICA

Za včlanitev v izbrano društvo (iz spiska društev, ki so objavljeni na www.fzs.si/drustva izberite najustreznejšega; v nasprotnem primeru bomo vašo prijavnico posredovali društvu, ki je najbližje vašemu naslovu).*Ime in priimek
*Domači naslov:
*E-pošta:
*Telefon ali GSM:
Včlaniti se želim v društvo:
  


Izpolnjeno vpisnico pošljite na naslov: Filatelistična zveza Slovenije, p.p. 1001 Ljubljana ali na e-naslov tajnik@fzs.si. Vašo vpisnico bomo posredovali izbranemu filatelističnemu društvu, ki vas bo povabilo na društvena srečanja. Tam boste izpolnili pristopno izjavo izbranega društva, prejeli člansko izkaznico in poravnali članarino.
Copyright © - FZS, Filatelistična zveza Slovenije p.p. / POB 1584, 1000 Ljubjana, E-pošta: tajnik@fzs.si