Razstave

 • London 2020: komisar Peter Suhadolc
 • Plovdiv 2020: komisar Bojan Bračič
 • AJF 2020 - Trbiž, Italija

 • 26. do 28. april, HUNFILA 2013, komisar Alojz Tomc, POROČILO KOMISARJA
 • 23. do 26. maj, FIMERA/FIRAMLA, Trbovlje PALMARES
 • 20. do 25. maj, AUSTRALIA 2013, komisar M. I. Fock POROČILO
 • 21. do 23. junij, EPPAN 2013, Alpenadria, komisar Branko Morenčič, Poročilo komisarja
 • 26. do 30. junij, "Hrvatska u EU-susret prijatelja", komisar I. Pirc Poročilo razstave , PALMARES
 • 2. do 8. avgust, THAILAND 2013, komisar V. Guštin, sodnik P. Suhadolc POROČILO
 • 12. do 21. september, 6Okno Kranj 2013, komisar Mihael I. Fock PALMARES
 • 19. do 25. november, BRASILIANA 2013, komisar I. Pirc, POROČILO

 • Maribofila2012: komisar AJF in Cipra: V. Guštin, predsednik sodniške komisije, palmares : M. I. Fock;  komisar Balkanfile in Portugalske: I. Pirc, preds. sodniške komisije: P. Suhadolc; palmares .
 • Salon du timbre, Paris, komisar B. Bračič, poročilo .
 • IPhLA 2012, Mainz, Nemčija poročilo
 • Hunfila 2012, Madžarska poročilo
 • XI. Nacionalna filatelistička izložba mladih, Šibenik 2012, poročilo .
 • Razstava enovitrinskih eksponatov SLAVONSKI BROD 2012, od 4. do 9.12.2012, poročilo .

 • Philanippon 2011 (Igor Pirc, komisar; Peter Suhadolc, predlagan sodnik), poročilo .
 • Indipex 2011 (Veselko Guštin, komisar; Peter Suhadolc, predlagan sodnik), poročilo .
 • HUNPHILA 2011 (Staša Bračič, komisar), BALATONFÜRED, poročilo .
 • Alpe Jadran fila,  14. - 17. april, Opatija HR (Veni Ferant, komisar, P. Suhadolc, sodnik, S. Bračič, pomožna sodnica),poročilo .
 • ODPADE/CANCELED Philalux 2011, Luxembourg, 28. april - 2. maj, 2011, (Veselko Gustin, komisar, Mihael I. Fock in Peter Suhadolc, predlagana sodnika), poročilo .
 • FIMERA, FIRAMLA, 25. - 27. maj, 2011, Trbovlje, (komisar Jordan, sodniki: M. Fock, V. Guštin, P. Suhadolc, B. Bračič, S. Bračič, V. Ferant), Bilten .
 • 5. okno, 20. - 29. oktober, 2011, Kranj, (komisar M. Fock, sodniki: M. Fock, V. Guštin, I. Pirc, S. Bračič), Palmares .

 • AJF, 26.- 28. marec, Sopron, Madžarska (Staša Bračič, komisar, Veselo Guštin, sodnik), poročilo
 • London 2010 (Igor Pirc, komisar), poročilo
 • Planet timbre, Paris, 12.-20. junij, 2010 (kom. V. Ferant), poročilo
 • Balkanfila Specialized Exhibition, Oct. 21 – 24th 2010,  Plovdiv BG (kom. Morenčič, predlagani sodnik M. I. Fock), poročilo
 • Lizbona 2010 (komisar Igor Pirc, Peter Suhadolc predlagani sodnik), poročilo
 • Antverpia 2010 (Bojan Bračič, sodnik: Mihael I. Fock), poročilo

 • Washington 27.5.-3.6.2006 (Igor Pirc)
 • AlpeJadranFila 2006, Maribor, 16-19.junij, 2006 (Bojan Bračič)
 • Espana 7-14.10.2006, Malaga (Bojan Bračič)
 • Belgica 2006 , 11-16 oktober, 2006 (Branko Morenčič)
 • Hunfila 2006 , 23-25 junij, 2006
 • Reka/Rijeka 2006 (Peter Suhadolc)
 • Novska 2006 (Bojan Bračič)
 • Seisenberg 2006 (Igor Pirc)

 • OPCINE '03 Trst / Trieste 18. - 21. marec 2003 / 18th - 21st March 2003 (Peter Suhadolc)
 • FIMERA '03 Trbovlje 22. - 25. maj 2003 / 22nd - 25th May 2003 (Robert Jordan)
 • FIRAMLA '03 Trbovlje 22. - 25. maj 2003 / 22nd - 25th May 2003 (Bojan Bracic) /glej/see palmares/
 • AJ 2003, Zalaegerszeg - Madžarska / Hungary , 13. - 15. maj / 13th - 15th May 2003 (Bojan Bracic)
 • PTUJ '03 Ptuj 8. - 10. maj 2003 / 8th - 10th May 2003 (Bozidar Kozelj)
 • MA-GE-LO Fila Skofja Loka 30. maj - 1. junij 2003 / 30th May - 1st June 2003 (Janez Cerkvenik)
 • 70 let FDM Maribor 18. - 21. september 2003 / 18th - 21st September 2003 (Bojan Bracic)
 • EnoOkno / One Frame Exhibit '03 Kranj oktober /October 2003 (Igor Pirc)

OPOMBE/NOTE:
LI Literatura / Literature,
MP Maksifilija / Maximaphily,
OC Odprti razred / Open class,
OF Enookvirski eksponati / One Frame Exhibits,
PS Poštne celine / Postal Stationery,
PH Poštna zgodovina / Postal History,
TH Tematska filatelija / Thematic Philately,
TR Tradicionalna filatelija / Traditional Philately,
YU Mladinska filatelija / Youth Philately
Copyright © - FZS, Filatelistična zveza Slovenije p.p. / POB 1584, 1000 Ljubjana, E-pošta: tajnik@fzs.si