ORGANI FZS

IZVRŠNI ODBOR

Naslov FZS / Address of FZS:
p.p. / POB 1584
SI-1001 Ljubljana
tajnik@fzs.si


Izvršni odbor Filatelistične zveze Slovenije

Predsednik

Peter Suhadolc, član komisije za znamke, delegat Multilaterale
suhadolcpeter@gmail.com, predsednik@fzs.si


Podpredsednika

Bojan Bračič, tajnik FEPA, urednik Nove filatelije, član programskega odbora COLLECTE
bojan.bracic@triera.net

Igor Pirc, sodnik FIP, predsednik komisije za tekmovanje društev, član komisije za znamke, tajnik Balkanfila, delegat Alpe Jadran Filatelija
ipirc711@gmail.com


Glavni tajnik

Veni Ferant tajnik@fzs.si


Blagajnik

Peter Kramar
blagajnik@fzs.si


Člani:

Staša Bračič, strahomira@gmail.com
Veselko Guštin, veselko.gustin@gmail.com
Izidor Jamnik, izidor.jamnik@gmail.com
Srečko Kogoj, srecko.kogoj@gmail.com
Vekoslav Krahulec, veko.krahulec@siol.net
Marjan Malič, marjan.malic@gmail.com
Marko Markač, markac.marko@cablex-m.si
Mitja Pelicon, član komisije za priznanja, mitja.pelicon@telemach.net
Alojz Tomc, član kom. za priznanja, alojz_tomc1@t-2.net
Lado Zajc, zajc.lado@gmail.com


Nadzorni odbor:

Boštjan Petauer, predsednik, koordinator FES, bostjan.petauer@siol.net
Mihael Hladnik, član, mihah@mail.amis.net
Jože Keber, član, joze.keber@amis.net
Zdenko Kalizan zdenko.kalizan@gmail.com
Zdravko Stradar, član, sonja.stradar@gmail.com


Častno razsodišče:

Srečko Beričič, srecko.bericic@yahoo.com
Tone Petek, tone.petek@t-1.si
Mitja Mihelič, mitja.mihelic2014@gmail.com
Matjaž Senčar, matjaz.sencar@gmail.com
Rikardo Groselj, pgroselj2@gmail.com


Filatelistični ekspertizni servis pri FZ Slovenije (FES)

  • Bojan Bračič / Republika Slovenija od 1991 naprej
  • Konrad Kajtna / predfilatelija in avstro-ogrski žigi s Slovenskega območja
  • Boštjan Petauer / SHS Verigarji 1919 - 1921, Koordinator FES
  • Bojan Kranjc / SHS – Verigarji časopisne in porto znamke
  • Veselko Guštin / Julijska krajina (JK) 1918-1919 in cona A in B Julijske krajine in STO 1945 – 1954
  • Saša France / Jugoslavija 1945 – 1991, Okupacija Slovenije 1941-1945
  • Igor Pirc / Celine in njihova uporaba na območju RS
  • Aleš Marinšek / Začasne izdaje DFJ 1944-45 (Cetinje, Split, Senta, Mostar, Sarajevo, Zagreb / in lokalne neslužbene izdaje NDH /Medžimurje, Banja Luka, Šibenik I in II, Split/, Slovenija (Ljubljana, Maribor, Murska Sobota)

Copyright © - FZS, Filatelistična zveza Slovenije p.p. / POB 1584, 1000 Ljubjana, E-pošta: tajnik@fzs.si