Kotiček za mlade filateliste

KAJ NUDI ČLANSTVO V FZS?

  • 4 ŠTEVILKE REVIJE "NOVA FILATELIJA" LETNO
  • VSAKOLETNI ESEJ ENE OD SLOVENSKIH ZNAMK
  • BREZPLAČNO PRIJAVO IN UDELEŽBO ZBIRKE NA RAZSTAVAH DOMA IN V TUJINI
  • PREGLEDOVANJE ZVEZKOV V IZMENJAVI
  • UDELEŽBO NA REDNIH SESTANKIH DRUSTVA
  • OBISKOVANJE FILATELISTIČNIH SREČANJ PO SLOVENIJI
  • UDELEŽBO NA SEMINARJIH ZVEZE ZA PRIPRAVO RASZTAVNE ZBIRKE
  • ČLANARINA JE ODVISNA OD POSAMEZNEGA DRUŠTVA, ZA MLADINCE OD 3,00 EUR NAPREJ, ZA ČLANE OD 6 EUR NAPREJ.VSAK NOV ČLAN PREJME 10 ALI VEČ PRILOŽNOSTNIH OVOJNIC IZ ZALOGE FZS!
POIŠČITE VAŠE NAJBLIŽJE DRUŠTVO IN SE VČLANITE!

Vse informacije dobite na naslovu:
FZS
pp. 1584
1001 Ljubljana
ali po el. pošti: tajnik@fzs.si
Copyright © - FZS, Filatelistična zveza Slovenije p.p. / POB 1584, 1000 Ljubjana, E-pošta: tajnik@fzs.si