Koledar dogodkov 2017

27. 01. 2017 - izid prvega sklopa PPZ Pošte Slovenije,
18. 02. 2017 – mednarodno srečanje filatelistov v Ljubljani;
25. 02. 2017 – mednarodno srečanje filatelistov in numizmatikov v Zagrebu;
02. – 04. 03. 2017 – filatelistični sejem v Münchnu;
15. 03. 2017 – Botanični vrt Ljubljana – predstavitev znamk iz serije Rastlinstvo (vrtnice);
17. 03. 2017 – predstavitev drugega sklopa PPZ Pošte Slovenije;
17. 03. 2017 – ob 11. uri promocija znamke v rudniku Mežica.
17. – 18. 03. 2017 – mednarodni sejem zbirateljstva COLLECTA v Ljubljani;
02. 04. 2017 – mednarodno srečanje filatelistov v Mariboru;
06. 05. 2017 – mednarodno srečanje filatelistov in numizmatikov v Zagrebu;
13. 05. 2017 – mednarodno srečanje filatelistov v Ljubljani;
19. – 21. 05. 2017 – mednarodno srečanje zbiralcev v Veroni;
24. – 27. 05. 2017 – razstavi FIRAMLA in FIMERA v Trbovljah;
24. – 28. 05 2017 – filatelistična razstava FINLANDIA 2017 v Tampereju na Finskem;
26. 05. 2017 - izid tretjega sklopa PPZ Pošte Slovenije;
10. 07. 2017 - izid četrtega sklopa PPZ Pošte Slovenije;
03. – 07. 08. 2017 - svetovna specializirana filatelistična razstava, Bandung, Indonezija;
25. – 27. 08. 2017 - regionalna filatelistična razstava Multilaterala, ´s-Hertogenbosch, Nizozemska;
1. - 3. 09. 2017 – regionalna filatelistična razstava Alpe Jadran Filatelija, Memmingen, Bavarska
07. – 16. 09. 2017 – regionalna filatelistična razstava OsmoOkno v Kranju;
08. – 09. 09. 2017 – SBERATEL/COLLECTOR, sejem v Pragi;
16. 09. 2017 – mednarodno srečanje filatelistov in numizmatikov v Zagrebu;
29. 09. 2017 - izid petega sklopa PPZ Pošte Slovenije;
07. 10. 2017 – mednarodno srečanje filatelistov v Ljubljani;
22. 10. 2017 – mednarodno srečanje filatelistov v Mariboru;
24. – 29. 10. 2017 – svetovna filatelistična razstava Brasiliana 2017, Brasilia, Brazilija;
27. – 29. 10. 2017 – filatelistični sejem v Sindelfingnu, Nemčija;
04. 11. 2017 – mednarodno srečanje filatelistov in numizmatikov v Zagrebu;
10. 11. 2017 - izid šestega sklopa PPZ Pošte Slovenije;
24. – 26. 11. 2017 – mednarodno srečanje zbiralcev v Veroni;
09. 12. 2017 – mednarodno srečanje filatelistov v Ljubljani;
Opomba: Za priložnostne predstavitve izidov slovenskih poštnih znamk spremljajte objave na www.fzs.si

Filatelistični dogodki v letu 2018
01. – 15. 03. 2018 – razstava razglednic in maksikart MAKSI 2018 na Ravnah;
25. – 27. 05. 2018 – mednarodno srečanje zbiralcev v Veroni;
12. – 14. 10. 2018 – mednarodni filatelistični simpozij Verigarji 100, Ljubljana
23. – 25. 11. 2018 – mednarodno srečanje zbiralcev v Veroni;
Copyright © - FZS, Filatelistična zveza Slovenije p.p. / POB 1584, 1000 Ljubjana, E-pošta: tajnik@fzs.si