Navodilo za plačevanje članarine po položnici!      

Razstavna dejavnost članov Zveze

Svetovna specializirana filatelistična razstava, Bandung

Od 3. do 7. avgusta bo v Bandungu, v Indoneziji svetovna razstava, slovenski komisar dr. Veselko Guštin.

Sprejeti eksponati


Razstava MULTILATERALE 2017, s'Hertogenbosch, Nizozemska

V kraju 's Hertogenbosch na JZ Nizozemske bo od 25. do 27. avgusta 2017 potekala razstava regiolnane povezave Multilaterale. Slovenski komisar je Peter Suhadolc, sodnik Igor Pirc.

Sprejeti eksponati
Več o razstavi: http://multilaterale2017.nl/informationen


Razstava Alpe Jadran Filatelija 2017 - Memmingen, Nemčija

Od 2. do 3. septembra 2017 bo v kraju Memmingen na Bavarskem potekala razstava AJF v rangu I.
Komisar razstave: Alojz Tomc, sodnika pa Peter Suhadolc in Igor Pirc.
VEČ

Slovenski razstavljavci svoj eksponat prijavite našemu komisarju Alojzu Tomcu. V priponki so dokumenti razstave:

Pravila razstave
Prijavnica
Kratek opis eksponata (priporočljivo izpolniti!)
Sprejeti eksponati


OsmoOkno Kranj 2017

V dneh med 7. do 16. septembrom 2017 bodo v Prešernovi hiši v Kranju, Prešernova ulica 7 (pozor: druga lokacija!), na ogled enovitrinske zbirke iz desetih DS Alpe Jadrana Filatelija in dežel naše regije.

Glavni komisar razstave: Mihael I. Fock, ki obenem vodi sodniško skupino, poleg še Veselko Guštin in Peter Suhadolc

Pravila razstave
Sprejeti eksponati


MEDRUŠTVENA MLADINSKA FILATELISTIČNA RAZSTAVA LOKAFILA 2017

Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka vabi mladince vseh slovenskih filatelističnih društev na MEDRUŠTVENO MLADINSKO FILATELISTIČNO RAZSTAVO LOKAFILA 2017, ki bo v vhodni avli Osnovne šole Škofja Loka-Mesto, od 18. do 25. 9. 2017, z 1 enovitrinskim ali z 1 več vitrinskim eksponatom (možno tudi oboje). Dostava po dogovoru, najkasneje do 18.9.2017 do 9.00 ure. Prijave zbiramo na naslov: Matjaž Metaj. Gubčeva 2, 4000 Kranj (matjaz.metaj@guest.arnes.si) do 15. julija 2017.

Razstava je netekmovalnega značaja. Udeleženci prejmejo diplomo za sodelovanje in priložnostni pisemski ovitek.


Oktobrska razstava v galeriji Družina v Ljubljani

Naš vsestrani raziskovalec in razstavljavec Mihael i. Fock bo v tednu med 2. in 7. oktobrom 2017 v ljubljanski galeriji Družina na Poljanski 2 (vhod s Krekovega trga) postavil na ogled svojo razširjeno zbirko Jeruzalem 1655 - 1948, ki je prejela že tri velike pozlačene medalje.
JE KOROŠKA DEŽELA NA »NAPAČNI« STRANI ALP?! TRETJA OBLETNICA MLADINSKE INICIATIVE ZA 3. RAZVOJNO OS

V petek, 14. julija 2017 je želelo Koroško filatelistično društvo v partnerstvu z Mladinskim svetom Ravne na pošti 2390 Ravne na Koroškem ob 3. obletnici delovanja Mladinske iniciative za 3. razvojno os, edine civilne iniciative v Sloveniji, ki se zavzema za izgradnjo hitre ceste med Holmcem in Vinico, poleg rednega poštnega žiga na pošti 2390 Ravne na Koroškem, uporabljati tudi priložnostni poštni žig »HOČ'MO CESTO«. Žal je pristojna služba Pošte Slovenije ocenila, da ima zahteva »izpostavljeno politično konotacijo« in ni izdalo dovolilo za uporabo takšnega žiga.

Koroško filatelistično društvo je, ne glede na odločitev Pošte Slovenije glede priložnostnega poštnega žiga, v sodelovanju z Mladinskim svetom Ravne, jubileju v spomin, izdalo priložnostno pisemsko ovojnico KFD (159/2017) in vložek/spominsko razglednico (kfd 160/2017).

Istega dne začenja Koroško filatelistično društvo s pobudo za več(deset)letna vsesplošno akcijo opremljanja poštnih pošiljk iz Koroške z dodatnim, enovito oblikovanim (t.i. »rdečim«) osebnim žigom, kot podporo pobudi »HOČ'MO CESTO« in kot obliko državljanske samo-organiziranosti in socialne angažiranosti.

KFD

Hočemo cesto - Objava za medije
Priložnostna ovojnica


50 let slovenske policije

Slovenska policija praznuje 50 let ustanovitve: pomorska ter letalska.
FK Koper je ob tem dogodku izdal osebno znamko, maksimum karto ter priložnostni poštni žig. Vse skupaj je v darilni mapici. Vrednost obeh mapic skupaj je 10,00 eur.

Poštna žiga bosta na razpolago od 12. 7. 2017 na pošti 6104 Koper.
VEČ KLIKNI TUKAJ
Informacije lahko dobite na mejlu: mitja_pelicon@t-2.net in pgroselj2@gmail.com


Društvo veteranov Sever gre na Triglav - dvaintridesetič

Društvo veteranov - Sever severne Primorske je ob 32. pohodu na Triglav, tretjem pohodu Cerje - Triglav in ob 70. obletnici Nove Gorice je skupaj s Filatelističnim društvom Nova Gorica, izdalo spominski ovitek z motivom Aljaževega stolpa tako v poštnem žigu, kot na ovojnici. Ob prihodu na vrh Triglava pa se prileže počitek, kar prikazuje slika dveh planincev ob Aljaževem stolpu.

Več na marjan_malic@gmail.com


Otroški delavnici v Celju - Izdelaj svojo poštno znamko

V sklopu razstave Filatelistična dediščina Celja so v Pokrajinskem muzeju Celje v sodelovanju s Filatelističnim in numizmatičnim klubom Celje izvedli dve otroški delavnici z naslovom Izdelaj svojo znamko.

Odziv je bil zelo dober, domišljija mladih ustvarjalcev pa odlična poroča kustos Pokrajinskega muzeja Celje mag. Damir Žerič.


V Mariboru vse v pričakovanju 25. festivala Lent

Filatelistično društvo Maribor je ob 25. festivalu Lent pripravilo priložnostni ovitek.

Naročiti ga je mogoče po e-pošti na naslov: bojan.bracic@triera.net.


Lov na filatelista - tokrat v Celju

V soboto, 17. junija 2017, smo v celjski osnovni šoli Frana Kranjca in njeni okolici izpeljali interaktivno igro Lov na filatelista. V igri, ki je nastala po ideji Staše Bračič, so sodelovale štiri ekipe iz filatelističnih krožkov na treh osnovnih šolah. Najbolj so se izkazale članice ekipe iz II. OŠ Celje. Kot rezultat igre je vsaka ekipa ustvarila zanimiv filatelistični eksponat na 12 listih, ki so ga na koncu vse ekipe odnesle na svoje šole. Vsi sodelujoči so bili nad igro tako navdušeni, da so se po zaključku dogovorili o ponovni izvedbi te oblike interaktivne igre, ki jo bo gostila II. OŠ Celje. Več o sami igri in dogajanju v Celju bo objavljeno v jesenski številki Nove filatelije.
Nujno obvestilo za naročnike PO ladje Maribor (se zgodi)

Spoštovani naročniki priložnostnega ovitka z ladjo Maribor, ki ga je izdalo FD Maribor. Ovitek ste naročili in plačali na predstavitvi znamke v Mariboru. Staša mi je vse korektno predala, jaz pa sem spisek »strokovno spravil« in ga enostavno ne najdem, zato vam naročenih in plačanih PO ne morem poslati. Staša se nekaj imen sicer spomni, toda žal ne vseh.

Vse, ki ste naročili in plačali omenjeni PO, prosim, da se mi javite na enega od zapisanih kontaktov, da bom lahko zadevo čimprej uredil:

Bojan BRAČIČ
Stantetova 6, SI 2000 Maribor
Slovenija
Tel.: ++386 41 410 398
e-naslov: bojan.bracic@triera.net


REGISTER DRUŠTVENIH IZDAJ 2012-2015

Filatelistična zveza Slovenije spodbuja društvene izdaje in jih v tekmovanju dejavnosti društev vsako drugo leto pri točkovanju tudi upošteva. Podatke o izdajah vodi poverjenik Vekoslav Krahulec (veko.krahulec@siol.net).

Podatke in slikovno gradivo za prvi dve dvoletji (2012-2015) si lahko pogledati v zavihku levo DRUŠTVENE IZDAJE


Letni zbor članov Filatelistične zveze Slovenije

Se bo pričel v soboto, 20. maja 2017 ob 10. uri v veliki dvorani v četrtem nadstropju Pošte Ljubljana 1, vhod Čopova 11.

Dnevni red - KLIKNI TUKAJ
Pravilnik o priznanjih FZS
Pravilnik ocenjevanje društevFILATELISTIČNI RAZSTAVI FIMERA IN FIRAMLA V SOBOTO, 27. MAJA S PODELITVIJO MEDALJ USPEŠNO ZAKLJUČENI


Poročilo sodniških komisij - KLIKNI TUKAJ

Zveza FZS zbira prispevke za mladinske filatelistične krožke - albume, znamke, filatelistični pribor in drugo

Pod okriljem FZS deluje več filatelističnih krožkov na osnovnih šolah po Sloveniji. Zanje zbiramo tisti filatelistični material, ki ga starejši zbiralci ne potrebujejo več – albume, vložne kartone, zaloge znamk, ki nimajo velike tržne vrednosti, neoprane znamke (na papirju), cela pisma in druge pošiljke, priložnostne žige in drugo filatelistično gradivo. Prav tako filatelistični pribor kot so: povečevalna stekla, pincete, HAVID žepi, prilepke (falc papir) in drugo.

Na ta način mladim zbiralcem omogočamo hitrejši razvoj in spoznavanje možnosti našega hobija.

Vsi, ki želite kaj prispevati, se za dogovor o prevzemu obrnite na vam najbližjega poblaščenca. V Žalcu na tajnika FZS Venija Feranta (veni.ferant@gmail.com, tel. 041 332 080), v Mariboru na vodjo donatorskega sklada Bojana Bračiča (bojan.bracic@triera.net, tel. 041 410 398), ali v Ljubljani na Veselka Guština (veselko.guštin@gmail.com, tel. 051 417 527).

Zahvaljujemo se dosedanjim donatorjem, med njimi so bili prof. dr. Jaro Berce, Aljo Skoko, Zoran Žagar; Boštjan Petauer, Alojz Tomc, Bojan Bračič, Tone Petrovič, gospa Peče, Majda Osredkar, Miro Gregorc, Peter Suhadolc, Igor Pirc, Jasna Kamenarić, Ladislav Čatar in še mnogi drugi. Vsem hvala za sodelovanje!


OBVESTILO O DELOVANJU KROŽNE MENJAVE

Vsa filatelistična društva obveščamo, da krožno menjavo filatelističnih zvezkov vodi Ivan Ribič, 3270 Laško, Cesta v Debro 45, dosegljiv na telefon št. 070 483 340 ali ženin e-naslov: verena.ribic@gmail.com
Društva - imenujte svoje poverjenike in se povežite z g. Ribičem.

Vabljeni tudi vsi, ki ste mu pripravljeni pripravljati nove zvezke za krožno menjavo.


Priložnostne izdaje in publikacije na zalogi


Eseji: Boč 1998, 50 let FZS 1999, Nogomet 2000, Viharnik 2003, Košir 2004, Srčki/Eros 2005, Muce 2006, Skavti 2007 ter Kugy 2008 po ceni 5 €/kos ter Braille 2009, Veverice 2010, Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016 in Arhitektura 2017 - po 6 € za kos;

Priložnostni ovitki: Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016 in Arhitektura 2017 - po 15 € za kos.

FD Ljubljana je izdalo že XXVII. številko Filatelističnega Zbornika, tokrat kar na 205 straneh. V njej najdemo prispevke uveljavljenih in novih avtorjev: dr. Ivana Turka, Franca Klemenčiča, dr. Janka Tavzesa, Vida Žiberne, dr. Veselka Guština, mag. Boštjana Petauerja in dr. Andreja Alujeviča. Iz vsebine: Označba ur na odtisih poštnih žigov na slovenskem ozemlju; Verigarji - tipične napake na znamki za eno krono; Zgodovina slovenske poštne znamke; Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu; Redki ovitki prvega dne pri priložnostnih izdajah povojne Jugoslavije; Ob 25. obletnici prvih rednih znamk v samostojni Sloveniji; Priložnostni žigi in pogodbene pošte 2016 ter še precej drugega.

Cena Zbornika je 10 evrov + poštnina (2 evra za navadno pošiljko in 5 evrov po povzetju). Informacije in naročila na naslovu bostjan.petauer@siol.net.

Na razpolago je tudi nekaj starejših številk Zbornika po ceni 5 evrov + poštnina


Izdaje dr. Ivana Turka:

Odtisi priložnostnih ročnih poštnih žigov v Sloveniji, je lasten poskus celovite predstavitve priložnostnih žigov v Sloveniji, cena 25 eur.

Frankirne nalepnice poštnih uradov v Sloveniji, Priročnik podaja temeljito sistemizacijo in razvoj nalepnic v času in prostoru, začenši s tipi frankirnih nalepnic v Sloveniji v času uporabe jugoslovanskih poštnih številk za časa Jugoslavije in kasneje Slovenije. Nadaljuje s frankirnimi nalepnicami v času uporabe slovenskih poštnih številk, dodaja še prehod na poenotene nalepke v črni barvi, frankirne nalepnice z oznako slovenskih organizacij, obdela frankature in druge oznake na frankirnih nalepnicah ter - kot je običajno v tako obsežni problematiki - z napakami na nalepnicah. Cena: 30 €.


Južna železnica in železnice na Slovenskem - nova knjiga Zmaga Jelinčiča Plemenitega

Pred kratkim je na trg prišla obsežna in temeljita obravnava prve železnice, ki je na poti med Dunajem in Trstom prečila slovensko ozemlje, tkim. Južne železnice. Avtor Zmago Jelinčič Plemeniti, zbiralec, raziskovalec in publicist je svojo raziskavo in izdelek posvetil njenemu poteku na naših tleh; pri čemer je uporabil mnoge pridobljene podatke kot tudi slikovne ilustracije, vezane na železnice na sploh, posebej pa pri nas.

Poglavja dvojezične knjige (paralelno teče slovensko in nemško besedilo) so:
Južna železnica na Slovenskem
Časovnica dogodkov, povezanih z gradnjo železnic do leta 1858
Zgodovinska tabela otvoritrev do leta 1884
Časovna razpredelnica potovanja z Dunaja do Trsta
Cenika vožnje južne železnice na relaciji Mürzzuschlag-Gradec-Maribor-Celje-Ljubljana za leti 1848 in 1850 preko slovenskega ozemlja
Opis trase železnice čez slovensko ozemlje od Gradca do Trsta
Ambulance na južni železnici
Zgodovinski pregled ob prelomu stoletja
Viri in literatur

Za filateliste, zbiralce žigov potujoče pošte, bo posebej zanimivo poglavje Ambulance na južni železnici, ki ga je strokovno pripravil Janko Štampfl. Knjiga je na voljo pri Založbi Alpemedia po ceni 50 €.

Člani filatelistične zveze imajo pri naročilu ob navedbi imena svojega društva 20 % popust (Naslov za naročanje: scheicher.m@gmail.com).


SEZNANITE SE S PONUDBO KNJIŽNICE FZS IN SI IZPOSOJAJTE KNJIGE ZA SVOJE RAZISKOVANJE!

Na razpolago za izposojo so med drugim naslednji Michel katalogi:

Europa Klassik 1840-1900
Südwesteuropa 2013, 98. izdaja
Südosteuropa 2013, 98. izdaja
Nordeuropa 2013/14, julij 2013 - 98. izdaja
Westeuropa 2013/14, sept. 2013 - 98. izdaja
Osteuropa 2013/14, sept. 2013 - 98. izdaja
Südamerika (A-I) 2013/14 sept. 2013 - 39. izdaja
Südamerika (K-Z) 2013/14 okt. 2013 - 39. izdaja
Ganzsachen Europa do 1960 (West und Ost) - 10. izdaja
Ganzsachen Europa po 1960) (West) - 9. izdaja
Europa West 2013/14
Europa Nord 2013/14
Michel Postgebuehren Handbuch 2004
Michel Ostereich Spezial 2013
Michel Deutschland Spezial 2013 (1849-1945)


Društva - Načrtujete prireditev

Društva - Načrtujete prireditev, imate namen pripraviti priložnostno izdajo in bi radi o tem obvestili zbiralce!?
Sporočite to na e-naslov ipirc711@gmail.com. Potrudili se bomo, da bo takoj objavljeno.


Spoštovane obiskovalke in obiskovalci spletne strani Filatelistične zveze Slovenije ter posebej potencialni sodelavci – dopisniki spletne strani!

To jesen smo našo spletno stran oblikovno in vsebinsko osvežili v želji, da bi bila za oko privlačnejša, predvsem pa, da bi nudila poleg osnovnih in trajnih podatkov čimveč tekočih sprotnih informacij v vašo vednost in za uporabo.

Zavedamo se, da dandanes veljajo zahtevna merila in se pričakuje, da je spletna stran skoraj tako ažurna kot časopis dnevnik. Vsak dan ali ob vsakem ponovnem obisku nam mora prinesti kaj novega in koristnega.
Vendar to ne more biti samo plod prizadevnega in ažurnega delovanja urednika spletne strani (in v nadaljevanju njegovega tehničnega sodelavca), pač pa vseh društev, ki v okviru FZS delujejo, pripravljajo srečanja, predavanja, priložnostne izdaje in podobno ter o vsem tem pravočasno posredujejo podatke za objavo na spletni strani! Zanimivi so tudi strokovni članki in poročila o preteklih dogodkih, pa vesti iz tujega izvora.

Zagotavljamo vam, da bomo vsako novico iz našega kroga delovanja, ki jo želite posredovati javnosti, čim hitreje objavili na spletni strani. Rubrike za novice so: koledar dogodkov, novice iz društev, srečanja društev in za najpomembnejše - naslovna domača stran! Objavili bomo tako besedila kot slike.
Vsa sporočila za objavo naslovljajte na e-naslova obeh urednikov spletne strani – Igorja Pirca (ipirc711@gmail.com) in Veni Ferant (veni.ferant@gmail.com).

V pripravi je tudi facebook stran FZS!

Veni Ferant in Igor Pirc


V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec RS zahteva, da se do 0,5% dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih dejavnosti. Da VAM ljubiteljem filatelije in njihovim podpornikom olajšamo oddajo pisnega zahtevka, je na spletu že pripravljen obrazec. Izpoljen obrazec, prosimo, pošljite na naslov: FZS, PP1584, 1001 Ljubljana. Vaša zahteva za namen dela dohodnine za donacijo velja do preklica!Copyright © - FZS, Filatelistična zveza Slovenije p.p. / POB 1584, 1000 Ljubjana, E-pošta: tajnik@fzs.si