FZS BODIES

Executive Committee

Address of FZS:
p.p. / POB 1584
SI-1001 Ljubljana
tajnik@fzs.si


Executive Commitee of Slovenian Philatelic Association

President

Peter Suhadolc, juror FIP
suhadolcpeter@gmail.com, predsednik@fzs.si


Vicepresidents

Bojan Bračič, Editor of the Nova filatelija, national juror
bojan.bracic@triera.net

Igor Pirc, juror FIP, member of the Slovenian Post Stamps Commission, Secretary Balkanfila, Country Representative Alps Adria Philately
ipirc711@gmail.com


General Secretary

Veselko Guštin, national juror
tajnik@fzs.si


Treasurer

Robert Jordan
blagajnik@fzs.si


Members:

Mihael I. Fock, sodnik FEPA
mihael.fock@exoterm.si

Srečko Kogoj
srecko.kogoj@gmail.com

Vencelj Ferant, gospodar
veni.ferant@gmail.com

Vekoslav Krahulec
veko.krahulec@siol.net

Branko Morenčič, sodnik FZS
branko_morencic@t-2.net

Mitja Pelicon
mitja.pelicon@t-2.net

Staša Bračič
strahomira@gmail.com

Marko Markač
markac.marko@cablex-m.si

Alojz Tomc, član kom. za priznanja
alojz_tomc1@t-2.net

Lado Zajc
zajc.lado@gmail.com


Suppervisory Board:

Boštjan Petauer, predsednik, koordinator FES, bostjan.petauer@siol.net
Anton Taks, član, fintax@siol.net
Tone Simončič, član, član programskega odbora COLLECTE, anton.simoncic@gmail.com
Zdravko Stradar, nadomestni član
Jože Keber, nadomestni član


Court of Honour:

Tone Petek, tone.petek@t-1.si
Edward Palka
Mitja Mihelič, mitja.mihelic1@gmail.com
Dušan Božič, dusan_bozic.127@gmail.com
Srečko Beričič, srecko.bericic@yahoo.com
Rikardo Groselj, nadomestni član
Darko Poštrak, nadomestni član


Slovenian Expert Servis /FES – Filatelistični ekspertizni servis/

  • Bojan Bračič / (Republic of Slovenia since 1991)
  • Konrad Kajtna / (Pre-philately and Austro-Hungarian cancels from the Slovenian Territory)
  • Boštjan Petauer / (SHS Chainbreakers 1919-1921, Head of Service)
  • Bojan Kranjc / (SHS – Chainbreakers newspaper and postage due stamps)
  • Veselko Guštin / (Venezia Giulia 1918-1919, Zones A and B of the Free Territory of Trieste 1945-1954)
  • Saša France / (Yugoslavia 1945 -1991), (Occupation of Slovenia 1941-1945)
  • Igor Pirc / (Postal Stationery and its use on the territory of the Republic of Slovenia)
  • Aleš Marinšek / Provisional Yugoslav issues 1944-45 (Cetinje, Split, Senta, Mostar, Sarajevo, Zagreb / and local unofficial issues of the Independent State of Croatia /Medžimurje, Banja Luka, Šibenik I and II, Split/
Copyright © - FZS, Filatelistična zveza Slovenije p.p. / POB 1584, 1000 Ljubjana, E-pošta: tajnik@fzs.si