Archiv News

FRANTIŠEK ČAP - AL CENTENARIO DELLA NASCITA

Nell' ambito del centenario della nascita di František Čap la Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano e l'Istitut Film a Společnost (Repubblica Ceca) organizzano, sabato 7 dicembre, alle ore 14.45 presso la sala di lettura della Biblioteca civica di Pirano, una conferenza a cura di Hana Slavikova e Rodrigo Morales, nonche' apertura della mostra. Il progetto e' finanziato dal Ministero per la cultura della Repubblica Ceca. Invitati!


International One Frame Exhibition 6 Okno Kranj 2013
September 12. -21. 2013For more informations on the activities of the FZS please read Slovenian version.


Slovenian philatelic association

INTERNATIONAL MEETING OF STAMPSCOLLECTORS AND NUMISMATISTS

ORGANISATION: Gregorčičeva 20. 5270 Ajdovščina – SLOVENIJA

Start of meetings and exchange
10.11.2012 at 8.00 – 13.00 hour

RESERVATION 8.11.2012 ADRESS:

DRUŠTVO ZBIRALCEV
Ajdovščina – Nova Gorica
Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina
Slovenia

or phone number: +386 41 601-205 / MORE - Click here


Philatelic Exhibition Četrto Okno Kranj 2009 is finished

Philatelic Exhibition Četrto Okno Kranj 2009, which was held from 5 - 14 November is successfully finished.


Look at - Palmares


FEPA HAS A NEW BOARD

Delegati evropskih filatelističnih zvez (FEPA) so na kongresu dne 9. maja 2009 v Essnu, Nemčija, izvolili novo vodstvo, katerega vodi Joergen Joergensen iz Danske, predsednik; Jose Ramon Moreno iz Španije, podpredsedni; Bojan Bračič, tajnik; Gerhard Kraner iz Švice, blagajnik in direktorja, Giancarlo Morolli iz Italije in Vit Vaniček iz Češke.

Filatelistična zveza Slovenije v letu 2009 praznovala 60 let svojega delovanja. Slavnostna seja je bila 17. oktobra, 2009 ob 10h v avli PS, Čopova 11, Ljubljana. Podeljena so bila priznanja Zveze in predstavljen je bil Almanah FZS, ki so ga vsi člani brezplačno prejeli v svojih društvih.

Copyright © - FZS, Filatelistična zveza Slovenije p.p. / POB 1584, 1000 Ljubjana, E-pošta: tajnik@fzs.si