Društvene izdaje


Društvo zbiralcev Ajdovščina - Nova Gorica

Društvo zbirateljev „VERIGAR“ Brežice

FD „Dr. F. Marušič“ Nova Gorica


Filatelistično društvo DRAVA Muta - Vuzenica

Filatelistično društvo Idrija

Filatelistični klub Koper


Filatelistično društvo Ljubljana

FD Lovro Košir Škofja Loka

Filatelistično društvo Maribor


Koroško filatelistično društvo

Slovenski filatelistični klub Lovrenc Košir Trst


Društvo zbiralcev Ajdovščina - Nova Gorica

Društvo zbirateljev Verigar Brežice

FD „Dr. F. Marušič“ Nova Gorica


Filatelistično društvo DRAVA Muta - Vuzenica

Filatelistično društvo Idrija

Filatelistični klub Koper


Filatelistično društvo Ljubljana

FD Lovro Košir Škofja Loka

Filatelistično društvo Maribor


Filatelistično društvo Slovenj Gradec

Koroško filatelistično društvo

Slovenski filatelistični klub Lovrenc Košir Trst


Društvo zbirateljev Verigar Brežic

Filatelistično društvo DRAVA Muta-Vuzenic

Filatelistično društvo „Ivan Vavpotič“ Kamnik


Filatelistično društvo Ljubljana

Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka

Filatelistično društvo Maribor


FD „Dr. F. Marušič“ Nova Gorica

Filatelistično društvo Novo mesto

Filatelistični klub Koper


Slovenski filatelistični klub „Lovrenc Košir“ Trst


Društvo zbirateljev Verigar Brežice

Filatelistično društvo DRAVA Muta -Vuzenica

Filatelistično društvo Idrija


Filatelistično društvo „Ivan Vavpotič“ Kamnik

Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka

Filatelistično društvo Ljubljana


Filatelistično društvo Maribor

FD „Dr. F. Marušič“ Nova Gorica

Filatelistični klub Koper
Copyright © - FZS, Filatelistična zveza Slovenije p.p. / POB 1584, 1000 Ljubjana, E-pošta: tajnik@fzs.si