FZS - Filatelistična zveza Slovenije / Slovenian philatelic association

Navodilo za plačevanje članarine po položnici!      

Filatelistična razstava ob drugem srečanju slovenskih modrih čelad s Sinaja – restavracija na Livadi, 22. september 2018

V čast drugega srečanja slovenskih veteranov s Sinaja bo ta dan postavljena filatelistična razstava z naslovom »UNEF I v luči poštne zgodovine, Prva mirovna operacija Združenih narodov, Egipt 1956 – 1967«. Avtor, član FD Maribor, bo med 12. in 16. uro vodil ogled razstave.

Zgodba, bolj znana kot Sinajska kriza, se prične daljnega leta 1868, ko po 10 mukotrpnih letih zgradijo Sueški kanal in ob tej priliki izdajo 4 znamke (z jadrnico). Nadaljuje se leta 1956, ko egiptovski predsednik Naser nacionalizira Sueški kanal (izdajo znamko), ko Angleži, Francozi in Izraelci napadejo Egipt (izdajo znamko), ko Generalna skupščina OZN zahteva umik agresorjev (izdajo znamko) ter čez pol leta ponovno omogočijo plovbo po kanalu (izdajo znamko). Pripadnike mirovnih sil UNEF I je prispevalo 10 držav, med njimi tudi Jugoslavija. Jugoslovanski odred na Sinaju je v 22 izmenah po 6 mesecev prispeval več kot 14.000 vojakov-mirovnikov. Temelj razstave je vojaška pošta mirovnikov vseh nacionalnih kontingentov UNEF.

Vzporedno z razvojem vojaške mirovne operacije se je razvijala ter kadrovsko in prostorsko prilagajala vojaška poštna služba mirovne operacije UNEF I.
Ta razstava dokazuje, da so poštni dokumenti lahko del opredmetene zgodovine človeštva; marsikateri eksponat bi vzradostil tudi akademskega zgodovinarja.


Regionalno menjalno srečanje z dražbo - Zalaegerszeg, 5. marec 2017

Več o srečanju na www.alpeadria.eu


125. OBLETNICA ROJSTVA PISATELJA LOVRA KUHARJA

Koroško filatelistično društvo je v počastitev 125. obletnice rojstva pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca, pripravila priložnostni poštni žig (2394 Kotlje, 10. 8. 2018), priložnostno pisemsko ovojnico KFD177/2018, ter osebno poštno znamko (nominala A, beli okvir). Osnovna ilustracije na osebni poštni znamki je delo Leandra Fužirja.

Istega dne pa sta Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika in Koroško filatelistično društvo, v počastitev 90. obletnice rojstva pisatelja Leopolda Suhodolčana, pripravila dva priložnostna poštna žiga (2390 Ravne na Koroškem, 2391 Prevalje; oba: 10. 8. 2018) ter celovit filatelistični sklop (priložnostna pisemska ovojnica KFD 178/2018, razglednica/MK KFD 179/2018 ter 2 osebni poštni znamki (ista motivika, nominali A in B, pokončna postavitev, okvir Poletje Sočasno pa je KFD, v sodelovanju s Filatelističnim društvom Lovrenc Košir Škofja Loka, pripravila tudi dodaten priložnostni poštni žig (4226 Žiri, 10. 8. 2018) in skupno priložnostno pisemsko ovojnico (KFD 180/2018_FD LK ŠL, št. 90).

Vse tri sklope je oblikoval arh. Borut Bončina. Filatelistične sklope zaokrožujeta priložnostni filatelistični razstavi Marjana Merkača in Jožeta Kebra (KFD) v prostorih KOK Ravne in pošte 2390 Ravne na Koroškem.


Slovenski filatelistični klub "Lovrenc Košir" ob 50. obletnici Kraške hiše in Kraške ohceti vabi na Tršaški Kras

Pripravili so spominsko razglednico, na pošti v Sežani bo tudi priložnostni poštni žig. Predstavitev bo v petek, 24. avgusta 2018 ob 19.45 v Kraški hiši v Repnu.

Dobrodošli!50. obletnica dvigovanja Vodnega stolpa - priložnostna izdaja FD Maribor

Filatelistično društvo Maribor je ob 50. obletnici zaključka del pri dvigovanju Vodnega stolpa pripravilo priložnostni ovitek in priložnostni poštni žig. Stolp je bilo treba dvigniti, ker bi ga sicer zalila voda, saj se je zaradi izgradnje jezu v Melju gladina Drave dvignila. Ker so v istem času zaključevali dela pri dvigovanju znamenitih nubijskih spomenikov v Abu Simbelu, so ta stolp nekaj časa imenovali tudi Mariborski Abu Simbel.


Veliki stenski koledar ob stoletnici prvih slovenskih poštnih znamk Verigarjev

Filatelistična zveza Slovenije ob stoletnicih prvih naših poštnih znamk, slavnih Verigarjev, izdaja stenski koledar velikega formata, ki pokriva obdobje od oktobra 2018 do decembra 2019. Koledar namreč zaznamuje poštno-zgodovinske dogodke, rojstvo znamk in njihov izid ter uporabo izpred sto let od oktobra 1918 do decembra 1919.

Slike meseca – redka zgodnja in pozna poštna uporaba, prikaz vrst izdaj (redne znamke, porto, časopisne, koleki, redke destinacije ipd)
Datumske informacije – pomembni dogodki vpisani v datumske okvirje
Naslovni list – reprodukcija velikih verigarjev, zadnja stran – osnovne informacije o verigarjih
Vse v slovenskem in angleškem jeziku.

Stenski koledar VERIGARJI 100 V VSAKO ZBIRALSKO HIŠO!

Število prodanih koledarjev na dan 20. julij 2018: 1.336

Koledar lahko naročite po redni ceni 6 € na naslovu
tajnik@fzsi.si Cena ne vključuje poštnine.


Razstava Alpe Jadran bo letos oktobra v Varaždinu na Hrvaškem

Potekala bo od 18. do 21. oktobra v stavbi Naronega gledališča v Varaždinu. Slovenki komisar Boštjan petauer je v roku prijavil slovenske razstavljavce.
Na razstavi bosta sodila tudi dva slovenska sodnika. Dobrodošli na ogledu razstave.

Bilten razstave št. 1 - KLIKNI TUKAJ
Bilten razstave št. 2 - KLIKNI TUKAJ


MEDNARODNA FILATELISTIČNA RAZSTAVA SLOVENIJA 2019 URADNO OBJAVLJENA

Organizacijski odbor razstave SLOVENIJA 2019, ki bo od 28. do 31. marca 2019 v Mekinjah pri Kamniku, je uradno objavil vabilo razstavljavcem dežel regionalne delovne skupine Alpe Jadran Filatelija.

Iz Pravil razstave, člen 5. Prijava in sprejem Razstavljavci v tekmovalnem delu se za razstavo prijavijo na posebnem obrazcu, preko svojega nacionalnega komisarja. Prijave morajo biti pri komisarju razstave najpozneje do 30. oktobra 2018. Obrazcu mora biti priložena tudi kopija uvodnega lista in po možnosti povzetek eksponata. Vsak prijavljeni razstavljavec bo dobil od svojega nacionalnega komisarja obvestilo o sprejemu njegovega eksponata najpozneje do 31. decembra 2018.

Prijavite svoje izboljšane eksponate!

Bilten razstave št. 1 - KLIKNI TUKAJ
Pravilnik razstave - KLIKNI TUKAJ
Obrazec - KLIKNI TUKAJ
Organizacijski odbor - KLIKNI TUKAJ


V prodaji je katalog Slovenika 2018

V prodaji je katalog Slovenika 2018 po ceni 18 eur za društva in 21 eur za posameznike.
Vse informacije dobite na martin.velikanje@gmail.com!

V prodaji bo tudi na poštah!


FD Ljubljana je izdalo že XXVIII. številko Filatelističnega Zbornika

V Zborniku so na preko 200 straneh objavljeni prispevki naslednjih avtorjev: dr. Ivana Turka, Franca Klemenčiča, Bojana Kranjca, mag. Boštjana Petauerja,, Matjaža Plevelja,Tomaža Artlja, dr. Andreja Alujeviča in Toneta Simončiča.

Iz vsebine: Verigarji (4 prispevki), Okupacija Slovenije (2 prispevka), priložnostni poštni žigi in pogodbene pošte 2017, filatelistični izdelki društev v R. Sloveniji, Iz društvenega življenja FD Ljubljana v letu 2017, čebele in čebelji izdelki na znamkah in še precej drugega.

Cena Zbornika je 10 evrov (+ 2 evra poštnine za navadno pošiljko, oziroma +5 evrov po povzetju). Naročila sprejema Boštjan Petauer, e-pošta: bostjan.petauer@siol.net, kjer lahko obite tudi dodatne informacije.


Predavanje Maksimafilija in kako pripraviti razstavni eksponat v tem razredu Boštjana Petauerja

V rubriki Statut, pravilniki, zapisniki, obrazci so objavljene prosojnice predavanja o maksimafiliji in kako pripraviti razstavni eksponat v tem razredu, avtorja Boštjana Petauerja. Ogled priporočamo vsem, ki jih zanimajo maksimum karte, tako zbiralcem, zlasti pa pripravljavcem tovrstnih dokumentov in tistim, ki želijo pripraviti tekmovalne razstavne zbirke.

Tekmovalni razred Maksimafilija, predavanje Boštjan Petauer - KLIKNI TUKAJ (pptx 40 mega)


Namenite del svoje dohodnine za delovanje Filatelistične zveze

Izpolnite obrazec ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE in ga posredujte ali davčni upravi ali pa na naslov FZS, pp. 1581, 1001 Ljubljana.

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE OBRAZEC - KLIKNI TUKAJ


REGISTER DRUŠTVENIH IZDAJ 2012-2017

Filatelistična zveza Slovenije spodbuja društvene izdaje in jih v tekmovanju dejavnosti društev vsako drugo leto pri točkovanju tudi upošteva. Podatke o izdajah vodi poverjenik Vekoslav Krahulec (veko.krahulec@siol.net).

Podatke in slikovno gradivo za obdobja 2012-2017 si lahko pogledati v zavihku levo DRUŠTVENE IZDAJE

Izdaje od 1991 do 2011 so na razpolago v albumih v Knjižnici FZS (donacija dr. Ivana Turka).


Zveza FZS zbira prispevke za mladinske filatelistične krožke - albume, znamke, filatelistični pribor in drugo

Pod okriljem FZS deluje več filatelističnih krožkov na osnovnih šolah po Sloveniji. Zanje zbiramo tisti filatelistični material, ki ga starejši zbiralci ne potrebujejo več – albume, vložne kartone, zaloge znamk, ki nimajo velike tržne vrednosti, neoprane znamke (na papirju), cela pisma in druge pošiljke, priložnostne žige in drugo filatelistično gradivo. Prav tako filatelistični pribor kot so: povečevalna stekla, pincete, HAVID žepi, prilepke (falc papir) in drugo.

Na ta način mladim zbiralcem omogočamo hitrejši razvoj in spoznavanje možnosti našega hobija.

Vsi, ki želite kaj prispevati, se za dogovor o prevzemu obrnite na vam najbližjega poblaščenca. V Žalcu na tajnika FZS Venija Feranta (veni.ferant@gmail.com, tel. 041 332 080), v Mariboru na vodjo donatorskega sklada Bojana Bračiča (bojan.bracic@triera.net, tel. 041 410 398), ali v Ljubljani na Veselka Guština (veselko.guštin@gmail.com, tel. 051 417 527).

Zahvaljujemo se dosedanjim donatorjem, med njimi so bili prof. dr. Jaro Berce, Aljo Skoko, Zoran Žagar; Boštjan Petauer, Alojz Tomc, Bojan Bračič, Tone Petrovič, gospa Peče, Majda Osredkar, Miro Gregorc, Veselko Gustin, Peter Suhadolc, Igor Pirc, Jasna Kamenarić, Ladislav Čatar, Dejan Srše, Franc Iršić, Primož Čebulj, Borut Pirnat, Andraž Glavič, ga. Križanc-Šoter, Andrej Maher, Aleš Hrovat, Olga Šarc in še mnogi drugi. Vsem hvala za sodelovanje!


OBVESTILO O DELOVANJU KROŽNE MENJAVE

Vsa filatelistična društva obveščamo, da krožno menjavo filatelističnih zvezkov vodi Ivan Ribič, 3270 Laško, Cesta v Debro 45, dosegljiv na telefon št. 070 483 340 ali ženin e-naslov: verena.ribic@gmail.com
Društva - imenujte svoje poverjenike in se povežite z g. Ribičem.

Vabljeni tudi vsi, ki ste mu pripravljeni pripravljati nove zvezke za krožno menjavo.


Priložnostne izdaje in publikacije na zalogi


Eseji: Boč 1998, 50 let FZS 1999, Nogomet 2000, Viharnik 2003, Košir 2004, Srčki/Eros 2005, Muce 2006, Skavti 2007 ter Kugy 2008 po ceni 5 €/kos ter Braille 2009, Veverice 2010, Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016 in Arhitektura 2017 - po 6 € za kos;

Priložnostni ovitki: Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016 in Arhitektura 2017 - po 15 € za kos.

FD Ljubljana, ki že več kot 30 let izdaja Filatelistični Zbornik, ima na razpolago še nekaj izvodov naslednjih številk:
1,6,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26 in 27. Starejših številk je na razpolago le po nekaj kosov.
Cena za posamezen izvod je 5 eurov, razen za številko 27, ki stane 10 eurov. Poštnina za posamezen izvod znaša 2 eura (po povzetju 5 eurov), pri hkratnem naročilu več izvodov je odvisna od števila izvodov in načina plačila; pri osebnem prevzemu poštnine ni.

Informacije in naročila na naslovu bostjan.petauer@siol.net.

Na razpolago je tudi nekaj starejših številk Zbornika po ceni 5 evrov + poštnina


Izdaje dr. Ivana Turka:

Odtisi priložnostnih ročnih poštnih žigov v Sloveniji, je lasten poskus celovite predstavitve priložnostnih žigov v Sloveniji, cena 25 eur.

Frankirne nalepnice poštnih uradov v Sloveniji, Priročnik podaja temeljito sistemizacijo in razvoj nalepnic v času in prostoru, začenši s tipi frankirnih nalepnic v Sloveniji v času uporabe jugoslovanskih poštnih številk za časa Jugoslavije in kasneje Slovenije. Nadaljuje s frankirnimi nalepnicami v času uporabe slovenskih poštnih številk, dodaja še prehod na poenotene nalepke v črni barvi, frankirne nalepnice z oznako slovenskih organizacij, obdela frankature in druge oznake na frankirnih nalepnicah ter - kot je običajno v tako obsežni problematiki - z napakami na nalepnicah. Cena: 30 €.


Društva - Načrtujete filatelistično razstavo, prireditev ali priložnostno izdajo?

Načrtujete prireditev, imate namen pripraviti priložnostno izdajo in bi radi o tem obvestili zbiralce!?
Sporočite to na e-naslov ipirc711@gmail.com. Potrudili se bomo, da bo takoj objavljeno.

Obvestila skušajte pripraviti po novinarskih načelih KAJ, KJE, KDO, KDAJ, skratka, čimbolj povedno za obiskovalce. Pri obvestilih o razstavi ni pomemben samo datum in ura odprtja, pač pa tudi, do kdaj bo razstava na ogled.

Zagotavljamo vam, da bomo vsako novico iz kroga našega delovanja, ki jo želite posredovati javnosti, čim hitreje objavili na spletni strani. Rubrike za novice so: koledar dogodkov, novice iz društev, srečanja društev in za najpomembnejše - naslovna domača stran! Objavili bomo tako besedila kot slike.

Vsa sporočila za objavo naslovljajte na e-naslova obeh urednikov spletne strani – Igorja Pirca (ipirc711@gmail.com) in Veni Ferant (veni.ferant@gmail.com).


Zbiravci - želite izpopolniti svojo zbirko?

Obiskujte spletno stran www.fzs.si in se seznanjante z novimi izdajami filatelističnih društev, ki jih napovedujemo na tej strani. Pravtako si oglejte rubriko PRETEKLE NOVICE, ki je v levem menuju na vrhu - tam boste izvedeli za vse pretekle dogodke in priložnostne izdaje!


Seznanite se s ponudbo knjižnice FZS in si izposojajte knjige za svoja raziskovanja

Seznam knjižnega fonda je v levi izbiri KNJIŽNICA.


V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec RS zahteva, da se do 0,5% dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih dejavnosti. Da VAM ljubiteljem filatelije in njihovim podpornikom olajšamo oddajo pisnega zahtevka, je na spletu že pripravljen obrazec. Izpoljen obrazec, prosimo, pošljite na naslov: FZS, PP1584, 1001 Ljubljana. Vaša zahteva za namen dela dohodnine za donacijo velja do preklica!Copyright © - FZS, Filatelistična zveza Slovenije p.p. / POB 1584, 1000 Ljubjana, E-pošta: tajnik@fzs.si