Navodilo za plačevanje članarine po položnici!      

Novemu predsedniku FD Idrija Nacetu Jerebu čestitamo

Novemu predsedniku FD Idrija Nacetu Jerebu uredništvo spletne strani www.fzs.si čestita in želi veliko uspehov pri razvoju filatelije na Idrijskem!

VEČ - KLIKNI TUKAJ


Svetovna filatelistična razstava PRAGA 2018 - vabilo na skupinski ogled med 17. in 19. avgustom

V Pragi bo sredi avgusta potekala svetovna filatelistična razstava. FD Ljubljana po 30-letih ponovno organizira skupinski izlet v Prago z možnostjo tako ogleda razstave kot tudi Prage same. Redka priložnost, kajti v Evropi so svetovne filatelistične razstave v zadnjih desetletjih zelo redke!
Društvo prejema prijave do popolnitve mest, a ne kasneje kot do 15. julija. Več o programu KLIKNI TUKAJ


Veliki stenski koledar ob stoletnici prvih slovenskih poštnih znamk Verigarjev

Filatelistična zveza Slovenije ob stoletnicih prvih naših poštnih znamk, slavnih Verigarjev, izdaja stenski koledar velikega formata, ki pokriva obdobje od oktobra 2018 do decembra 2019. Koledar namreč zaznamuje poštno-zgodovinske dogodke, rojstvo znamk in njihov izid ter uporabo izpred sto let od oktobra 1918 do decembra 1919.

Slike meseca – redka zgodnja in pozna poštna uporaba, prikaz vrst izdaj (redne znamke, porto, časopisne, koleki, redke destinacije ipd)
Datumske informacije – pomembni dogodki vpisani v datumske okvirje
Naslovni list – reprodukcija velikih verigarjev, zadnja stran – osnovne informacije o verigarjih
Vse v slovenskem in angleškem jeziku.

Stenski koledar VERIGARJI 100 V VSAKO ZBIRALSKO HIŠO!

Število prodanih koledarjev na dan 23. junij 2018: 536

Naročilnica, s katero lahko koledar naročite po prednaročniški ceni 5 € - do 15. julija 2018. Potem bo veljala redna cena. Cena ne vključuje poštnih stroškov.


Na Koroškem se spet dogaja

Občina Črna na Koroške in Koroško filatelistično društvo sta v počastitev kandidature Črne na Koroškem za »najlepšo evropsko vas«, v okviru mednarodnega hortikulturnega tekmovanja Entente Florale Europe 2018, pripravila priložnostni poštni žig (2393 Črna na Koroškem, 23. 6. 2018) ter celovit filatelistični sklop (priložnostna pisemska ovojnica KFD175/2018, razglednica/MK KFD176/2018 ter 2 osebni poštni znamki (ista motivika, nominali A in B, ležeča postavitev, okvir Pomlad). Avtor celotnega sklopa je arh. Borut Bončina, filatelistični sklop pa zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava Jožeta Kebra (KFD) v Avli kulturnega doma črna.

KUVERTA - KLIKNI TUKAJ
SPREDAJ - KLIKNI TUKAJ
ZADAJ - KLIKNI TUKAJ
ŽIG - KLIKNI TUKAJ
RAZSTAVA - KLIKNI TUKAJ
VABILO - KLIKNI TUKAJ


Filatelistična razstava FD Lovro Košir iz Škofje Loke: ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU

V sodelovanju z Občino Škofja Loka, Filatelistično zvezo Slovenije in Pošto Slovenije VAS VABIJO na odprtje razstave filatelističnih zbirk s športno tematiko, ki so jih, poleg članov, pripravili predvsem mladi filatelisti in krožkarji v počastitev 155. obletnice rojstva Pierra de Coubertina (1863-2018), očeta modernih olimpijskih iger in 120. obletnice rojstva slovenskega olimpionika Leona Štuklja (1898-2018), 7. junija 2018, ob 18.00 uri, v avli Osnovne šole Škofja Loka-Mesto, Šolska ulica 1.

Več o dogodku KLIKNI TUKAJ


Zbor članov FZS potekel delovno in slavnostno

V soboto, 19. maja 2019 so se v veliki dvorani Pošte 1 v Ljubljani, Čopova 11, zbrali delegati društev, poročevalci iz vrst Izvršnega odbora in letošnji nagrajenci.

Delegati so potrdili poročilo o delu Zveze v lanskem letu vključno s finančnim poročilom ter sprejeli program dela za leto 2019.

V nadaljevanju so bile svečano podeljene priznanja in medalje posameznikom za delovanje v okviru društev in Zveze ter društvom za njihovo aktivnost v letih 2016 in 2017. Poročilo o tem bo objavljeno v junijski števili Nove filatelije.
FD Nova Gorica je s priložnostno izdajo počastila podelitev znaka Evropske kulturne dediščine cerkvi na Javorci

Cerkev na Javorci je posvečena padlim avstro-ogrskim branilcem bojišča na soški fronti (1915–1917). Leta 2018 je prejela znak Evropske kulturne dediščine.
FD Nova Gorica je izdalo priložnostno ovojnico z žigom prvi dan.

Informacije: marjan.malic@gmail.com


Letošnja razstava Alpe Jadran bo letos oktobra v Varaždinu

Obveščamo vas, da bo razstava Alpe Jadran 2018 v Varaždinu od 18. do 21. oktobra 2018.
Spodaj so pravila razstave (žal obstajajo le v angleščini) in prijavnica.
Slovenski komisar razstave Boštjan Petauer prosi vse razstavljavce, da si pravila temeljito preberejo in v skladu z njimi izpolnijo prijavnico.

Pri tem zlasti pazite oziroma upoštevajte naslednje:

  • Uvrstite zbirko v pravilen tekmovalni razred,
  • Upoštevajte, da so vitrine 12 listne,
  • Pri enovitrinskih eksponatih navedite ali gre za 12 ali 16 listni eksponat

Prijave pošljite najkasneje do 31. maja 2018 na naslov komisarja razstave bostjan.petauer@siol.net

Pravila razstave - KLIKNI TUKAJ
Prijavnica - KLIKNI TUKAJ


MEDNARODNA FILATELISTIČNA RAZSTAVA SLOVENIJA 2019 URADNO OBJAVLJENA

Organizacijski odbor razstave SLOVENIJA 2019, ki bo od 28. do 31. marca 2019 v Mekinjah pri Kamniku, je uradno objavil vabilo razstavljavcem dežel regionalne delovne skupine Alpe Jadran Filatelija.

Iz Pravil razstave, člen 5. Prijava in sprejem Razstavljavci v tekmovalnem delu se za razstavo prijavijo na posebnem obrazcu, preko svojega nacionalnega komisarja. Prijave morajo biti pri komisarju razstave najpozneje do 30. oktobra 2018. Obrazcu mora biti priložena tudi kopija uvodnega lista in po možnosti povzetek eksponata. Vsak prijavljeni razstavljavec bo dobil od svojega nacionalnega komisarja obvestilo o sprejemu njegovega eksponata najpozneje do 31. decembra 2018.

Prijavite svoje izboljšane eksponate!

Bilten razstave št. 1 - KLIKNI TUKAJ
Pravilnik razstave - KLIKNI TUKAJ
Obrazec - KLIKNI TUKAJ
Organizacijski odbor - KLIKNI TUKAJ


V prodaji je katalog Slovenika 2018

V prodaji je katalog Slovenika 2018 po ceni 18 eur za društva in 21 eur za posameznike.
Vse informacije dobite na martin.velikanje@gmail.com!

V prodaji bo tudi na poštah!


Tekmovanje za najboljšo maksimum karto leta 2016

V okviru FIP komisije za maksimafilijo je tudi letos potekalo tekmovanje za najboljšo maksimum karto leta 2016. Tekmovanje je potekalo med 30 decembrom 2016 in 22. januarjem 2018. Namen tekmovanja je spodbujanje snovalcev maksimum kart k izdelavi maksimum kart, ki čim bolj ustrezajo skladnosti vseh treh elementov (razglednice, znamke in žiga) v skladu z pravili FIP (Mednarodna filatelistična zveza).

Tekmovanja se je udeležilo 29 držav, med njimi tudi Slovenija; glasovalno pravico so imeli le člani FIP komisije za maksimafilijo, ki so po posebnem sistemu izbirali po 3, po njihovem mnenju najboljše primerke.

Na prvo mesto se je uvrstila MK iz Rusije, ki jo je pripravil Valerij Petrov.
Slika 1. Zmagovalna MK predstavlja katedralo svete trojice Izmajlovskega regimenta. Znamka je skupna izdaja Rusije in MakedonijeDrugo mesto sta si delili Brazilija in Nizozemska, tretje pa je pripadlo Kitajski.
Tekmovanja se je, kot že rečeno udeležila tudi Slovenija, ki pa ni posegla po najvišjih mestih.
Slika 2. Maksimum karto, ki je zastopala Slovenjo je oblikoval Vekoslav Krahulec iz Brežic, prikazuje pa Rusko kapelico na Vršiču


FD Ljubljana je izdalo že XXVIII. številko Filatelističnega Zbornika

V Zborniku so na preko 200 straneh objavljeni prispevki naslednjih avtorjev: dr. Ivana Turka, Franca Klemenčiča, Bojana Kranjca, mag. Boštjana Petauerja,, Matjaža Plevelja,Tomaža Artlja, dr. Andreja Alujeviča in Toneta Simončiča.

Iz vsebine: Verigarji (4 prispevki), Okupacija Slovenije (2 prispevka), priložnostni poštni žigi in pogodbene pošte 2017, filatelistični izdelki društev v R. Sloveniji, Iz društvenega življenja FD Ljubljana v letu 2017, čebele in čebelji izdelki na znamkah in še precej drugega.

Cena Zbornika je 10 evrov (+ 2 evra poštnine za navadno pošiljko, oziroma +5 evrov po povzetju). Naročila sprejema Boštjan Petauer, e-pošta: bostjan.petauer@siol.net, kjer lahko obite tudi dodatne informacije.


Predavanje Maksimafilija in kako pripraviti razstavni eksponat v tem razredu Boštjana Petauerja

V rubriki Statut, pravilniki, zapisniki, obrazci so objavljene prosojnice predavanja o maksimafiliji in kako pripraviti razstavni eksponat v tem razredu, avtorja Boštjana Petauerja. Ogled priporočamo vsem, ki jih zanimajo maksimum karte, tako zbiralcem, zlasti pa pripravljavcem tovrstnih dokumentov in tistim, ki želijo pripraviti tekmovalne razstavne zbirke.

Tekmovalni razred Maksimafilija, predavanje Boštjan Petauer - KLIKNI TUKAJ (pptx 40 mega)


Namenite del svoje dohodnine za delovanje Filatelistične zveze

Izpolnite obrazec ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE in ga posredujte ali davčni upravi ali pa na naslov FZS, pp. 1581, 1001 Ljubljana.

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE OBRAZEC - KLIKNI TUKAJ


REGISTER DRUŠTVENIH IZDAJ 2012-2017

Filatelistična zveza Slovenije spodbuja društvene izdaje in jih v tekmovanju dejavnosti društev vsako drugo leto pri točkovanju tudi upošteva. Podatke o izdajah vodi poverjenik Vekoslav Krahulec (veko.krahulec@siol.net).

Podatke in slikovno gradivo za obdobja 2012-2017 si lahko pogledati v zavihku levo DRUŠTVENE IZDAJE

Izdaje od 1991 do 2011 so na razpolago v albumih v Knjižnici FZS (donacija dr. Ivana Turka).


Zveza FZS zbira prispevke za mladinske filatelistične krožke - albume, znamke, filatelistični pribor in drugo

Pod okriljem FZS deluje več filatelističnih krožkov na osnovnih šolah po Sloveniji. Zanje zbiramo tisti filatelistični material, ki ga starejši zbiralci ne potrebujejo več – albume, vložne kartone, zaloge znamk, ki nimajo velike tržne vrednosti, neoprane znamke (na papirju), cela pisma in druge pošiljke, priložnostne žige in drugo filatelistično gradivo. Prav tako filatelistični pribor kot so: povečevalna stekla, pincete, HAVID žepi, prilepke (falc papir) in drugo.

Na ta način mladim zbiralcem omogočamo hitrejši razvoj in spoznavanje možnosti našega hobija.

Vsi, ki želite kaj prispevati, se za dogovor o prevzemu obrnite na vam najbližjega poblaščenca. V Žalcu na tajnika FZS Venija Feranta (veni.ferant@gmail.com, tel. 041 332 080), v Mariboru na vodjo donatorskega sklada Bojana Bračiča (bojan.bracic@triera.net, tel. 041 410 398), ali v Ljubljani na Veselka Guština (veselko.guštin@gmail.com, tel. 051 417 527).

Zahvaljujemo se dosedanjim donatorjem, med njimi so bili prof. dr. Jaro Berce, Aljo Skoko, Zoran Žagar; Boštjan Petauer, Alojz Tomc, Bojan Bračič, Tone Petrovič, gospa Peče, Majda Osredkar, Miro Gregorc, Veselko Gustin, Peter Suhadolc, Igor Pirc, Jasna Kamenarić, Ladislav Čatar, Dejan Srše, Franc Iršić, Primož Čebulj, Borut Pirnat, Andraž Glavič, ga. Križanc-Šoter, Andrej Maher, Aleš Hrovat in še mnogi drugi. Vsem hvala za sodelovanje!


OBVESTILO O DELOVANJU KROŽNE MENJAVE

Vsa filatelistična društva obveščamo, da krožno menjavo filatelističnih zvezkov vodi Ivan Ribič, 3270 Laško, Cesta v Debro 45, dosegljiv na telefon št. 070 483 340 ali ženin e-naslov: verena.ribic@gmail.com
Društva - imenujte svoje poverjenike in se povežite z g. Ribičem.

Vabljeni tudi vsi, ki ste mu pripravljeni pripravljati nove zvezke za krožno menjavo.


Priložnostne izdaje in publikacije na zalogi


Eseji: Boč 1998, 50 let FZS 1999, Nogomet 2000, Viharnik 2003, Košir 2004, Srčki/Eros 2005, Muce 2006, Skavti 2007 ter Kugy 2008 po ceni 5 €/kos ter Braille 2009, Veverice 2010, Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016 in Arhitektura 2017 - po 6 € za kos;

Priložnostni ovitki: Rožmarinka 2011, EPK Maribor 2012, Postojnska jama 2013, Trta 2014, 20 let PS 2015, Zvončki 2016 in Arhitektura 2017 - po 15 € za kos.

FD Ljubljana, ki že več kot 30 let izdaja Filatelistični Zbornik, ima na razpolago še nekaj izvodov naslednjih številk:
1,6,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26 in 27. Starejših številk je na razpolago le po nekaj kosov.
Cena za posamezen izvod je 5 eurov, razen za številko 27, ki stane 10 eurov. Poštnina za posamezen izvod znaša 2 eura (po povzetju 5 eurov), pri hkratnem naročilu več izvodov je odvisna od števila izvodov in načina plačila; pri osebnem prevzemu poštnine ni.

Informacije in naročila na naslovu bostjan.petauer@siol.net.

Na razpolago je tudi nekaj starejših številk Zbornika po ceni 5 evrov + poštnina


Izdaje dr. Ivana Turka:

Odtisi priložnostnih ročnih poštnih žigov v Sloveniji, je lasten poskus celovite predstavitve priložnostnih žigov v Sloveniji, cena 25 eur.

Frankirne nalepnice poštnih uradov v Sloveniji, Priročnik podaja temeljito sistemizacijo in razvoj nalepnic v času in prostoru, začenši s tipi frankirnih nalepnic v Sloveniji v času uporabe jugoslovanskih poštnih številk za časa Jugoslavije in kasneje Slovenije. Nadaljuje s frankirnimi nalepnicami v času uporabe slovenskih poštnih številk, dodaja še prehod na poenotene nalepke v črni barvi, frankirne nalepnice z oznako slovenskih organizacij, obdela frankature in druge oznake na frankirnih nalepnicah ter - kot je običajno v tako obsežni problematiki - z napakami na nalepnicah. Cena: 30 €.


Društva - Načrtujete filatelistično razstavo, prireditev ali priložnostno izdajo?

Načrtujete prireditev, imate namen pripraviti priložnostno izdajo in bi radi o tem obvestili zbiralce!?
Sporočite to na e-naslov ipirc711@gmail.com. Potrudili se bomo, da bo takoj objavljeno.

Obvestila skušajte pripraviti po novinarskih načelih KAJ, KJE, KDO, KDAJ, skratka, čimbolj povedno za obiskovalce. Pri obvestilih o razstavi ni pomemben samo datum in ura odprtja, pač pa tudi, do kdaj bo razstava na ogled.

Zagotavljamo vam, da bomo vsako novico iz kroga našega delovanja, ki jo želite posredovati javnosti, čim hitreje objavili na spletni strani. Rubrike za novice so: koledar dogodkov, novice iz društev, srečanja društev in za najpomembnejše - naslovna domača stran! Objavili bomo tako besedila kot slike.

Vsa sporočila za objavo naslovljajte na e-naslova obeh urednikov spletne strani – Igorja Pirca (ipirc711@gmail.com) in Veni Ferant (veni.ferant@gmail.com).


Zbiravci - želite izpopolniti svojo zbirko?

Obiskujte spletno stran www.fzs.si in se seznanjante z novimi izdajami filatelističnih društev, ki jih napovedujemo na tej strani. Pravtako si oglejte rubriko PRETEKLE NOVICE, ki je v levem menuju na vrhu - tam boste izvedeli za vse pretekle dogodke in priložnostne izdaje!


Seznanite se s ponudbo knjižnice FZS in si izposojajte knjige za svoja raziskovanja

Seznam knjižnega fonda je v levi izbiri KNJIŽNICA.


V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec RS zahteva, da se do 0,5% dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih dejavnosti. Da VAM ljubiteljem filatelije in njihovim podpornikom olajšamo oddajo pisnega zahtevka, je na spletu že pripravljen obrazec. Izpoljen obrazec, prosimo, pošljite na naslov: FZS, PP1584, 1001 Ljubljana. Vaša zahteva za namen dela dohodnine za donacijo velja do preklica!Copyright © - FZS, Filatelistična zveza Slovenije p.p. / POB 1584, 1000 Ljubjana, E-pošta: tajnik@fzs.si